Tuyển dụng

Trang chủ / Tuyển dụng
NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KHAI THÁC
11.03.2024 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
Vận hành thay thế các nhân viên lái máy chính của các thiết bị xe ben, xe xúc đào khi các nhân viên đó vắng mặt; theo sự phân công điều động của quản lý mỏ trong tất cả các hoạt động của quy trình khai thác và các hoạt động khác của công ty khi có sự điều động của lãnh đạo
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN
04.03.2024 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
- Thực hiện việc tuần tra, kiểm tra, bảo trì, bảo trì phòng ngừa, sửa chữa thiết bị hằng ngày/ tuần/ tháng các thiết bị theo kế hoạch. - Theo dõi và báo cáo kết quả kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thiết bị định kỳ hằng ngày/ tuần/ tháng cho Tổ trưởng.
NHÂN VIÊN LÁI XE VĂN PHÒNG HẠNG D
02.03.2024 | Công ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
Đảm bảo công việc chuyên chở CBNV/lãnh đạo/khách hàng/tập đoàn,... từ Huế ra vào Phong Điền hàng ngày và các địa điểm khác phát sinh trong/ngoài giờ làm việc theo yêu cầu từ cấp trên.
NHÂN VIÊN BẢO VỆ
23.02.2024 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
- Thường trực tại cổng chính 24/24 để hướng dẫn khách đến liên hệ công tác, - Kiểm soát công tác xuất hàng, nhập hàng - Nhắc nhở mọi người chấp hành các quy định khi đến làm việc tại công ty.
Tuyển dụng phổ biến
NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KHAI THÁC
11.03.2024 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN
04.03.2024 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
NHÂN VIÊN LÁI XE VĂN PHÒNG HẠNG D
02.03.2024 | Công ty TNHH Premium Silica Huế
NHÂN VIÊN BẢO VỆ
23.02.2024 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế