Tuyển dụng

Trang chủ / Tuyển dụng
NHÂN VIÊN LÁI XE VĂN PHÒNG HẠNG D
05.07.2024 | Công ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
Đảm bảo công việc chuyên chở CBNV/lãnh đạo/khách hàng/tập đoàn,... từ Huế ra vào Phong Điền hàng ngày và các địa điểm khác phát sinh trong/ngoài giờ làm việc theo yêu cầu từ cấp trên.
NHÂN VIÊN LÁI XE BEN
17.06.2024 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
Vận hành xe ben HOWO theo sự phân công điều động của quản lý mỏ trong tất cả các hoạt động của quy trình khai thác và các hoạt động khác của công ty khi có sự điều động của lãnh đạo.
Nhân viên QA/QC
21.05.2024 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
Đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ đạt tiêu chuẩn, ổn định; phân tích và phát hiện các xu hướng xấu ảnh hưởng đến chất lượng; tuân thủ các quy định của ISO 9001 và ISO 17025; duy trì, cải tiến công tác5S.
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN
04.03.2024 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
- Thực hiện việc tuần tra, kiểm tra, bảo trì, bảo trì phòng ngừa, sửa chữa thiết bị hằng ngày/ tuần/ tháng các thiết bị theo kế hoạch. - Theo dõi và báo cáo kết quả kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thiết bị định kỳ hằng ngày/ tuần/ tháng cho Tổ trưởng.
Tuyển dụng phổ biến
NHÂN VIÊN LÁI XE VĂN PHÒNG HẠNG D
05.07.2024 | Công ty TNHH Premium Silica Huế
NHÂN VIÊN LÁI XE BEN
17.06.2024 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
Nhân viên QA/QC
21.05.2024 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN
04.03.2024 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế