Tuyển dụng

Trang chủ / Tuyển dụng
Nhân viên Lái xe Xúc lật
05.09.2023 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
Thực hiện các công việc thuộc ca/kíp sản xuất Thực hiện lệnh sản xuất do cấp trên đề ra đảm bảo đúng tiến độ và mục tiêu đề ra
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN
01.05.2023 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
Trực tiếp tham gia quá trình kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa và xử lý các sự cố về máy móc thiết bị điện, tự động hóa trong nhà máy Tham gia các dự án cải tiến, nâng cấp phát triển của nhà máy.
KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG
01.05.2023 | Công ty TNHH Premium Silica Huế
Tuyển dụng image
Tham gia giám sát quá trình lắp đặt, nghiệm thu và đạo tạo dây chuyền máy móc thiết bị đặc biệt là về mảng điện và tự động hóa
Tuyển dụng phổ biến
Nhân viên Lái xe Xúc lật
05.09.2023 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN
01.05.2023 | Công Ty TNHH Premium Silica Huế
KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG
01.05.2023 | Công ty TNHH Premium Silica Huế