Ứng dụng sản phẩm

Trang chủ / Ứng dụng sản phẩm / Thủy tinh cục (phôi thủy tinh)

/Thủy tinh cục (phôi thủy tinh)

Thủy tinh cục (phôi thủy tinh) image

Là dạng thủy tinh được nấu từ cát trong lò bể nhưng chưa tạo hình nên chưa có giá trị sử dụng trực tiếp, vì thế mà thủy tinh cục không có giá trị kinh tế cao.