Ngày 9/12, đại diện lãnh đạo công ty HPS đã thay mặt Tập đoàn Việt Phương đến UBND huyện Phong Điền làm việc và ủng hộ số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) cho Trung tâm phát triển quỹ đất nhằm đóng góp một phần vào công cuộc phát triển hạ tầng trên địa bàn huyện Phong Điền.

Mặc dầu còn gặp nhiều khó khăn do mới đi vào hoạt động chính thức trong thời gian ngắn cũng như bị ảnh hưởng không ít do tình hình dịch bệnh Covid-19; nhưng với tinh thần luôn lắng nghe và mong muốn đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế-xã hội của huyện, xã; VPG/HPS vẫn quyết tâm ủng hộ một số tiền tương xứng như trên. Thay mặt đại diện lãnh đạo HĐND và UBND huyện, đồng chí Hồ Đôn – PCT UBND huyện đã ngỏ lời cám ơn và ghi nhận những tình cảm doanh nghiệp dành cho địa phương.